Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Ổi Chanh Dây 30ml Chính Hãng
 Tinh Dầu Vape Ninja Salt Nic Ổi Chanh Dây 30ml Chính Hãng