Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Ổi Guava Chính Hãng
 Pod dùng 1 lần Quik 2000 hơi Ổi Guava Chính Hãng